Privacybeleid

Dit privacybeleid voor persoonlijke gegevens (hierna het privacybeleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die deze website, waarop de tekst van dit privacybeleid staat, over de gebruiker kan krijgen, evenals alle programma's en producten die erop worden gehost.

1. DEFINITIE VAN VOORWAARDEN

1.1 De volgende voorwaarden worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. - geautoriseerde medewerkers van het sitebeheer, die namens hem optreden, die de verwerking van persoonlijke gegevens organiseren en (of) uitvoeren en ook de doeleinden bepalen van het verwerken van persoonlijke gegevens, de samenstelling van te verwerken persoonsgegevens, acties (operaties) uitgevoerd met persoonlijke gegevens.

1.1.2. - alle informatie met betrekking tot een direct of indirect bepaald of aangewezen persoon (onderwerp van persoonsgegevens).

1.1.3. - elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen met persoonlijke gegevens, waaronder verzameling, opname, systematisering, accumulatie, opslag, verfijning (update, wijziging), extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonlijke gegevens.

1.1.4. - de vereiste voor de sitebeheeringsdienst om te voldoen aan de vereiste om hun doelbewuste verspreiding niet toe te staan ​​zonder de toestemming van het subject van persoonsgegevens of de beschikbaarheid van andere juridische gronden.

1.1.5. - een persoon die via internet toegang heeft tot de site en deze site voor eigen doeleinden gebruikt.

1.1.6. is een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker, die de webclient of webbrowser elke keer in een HTTP-verzoek naar de webserver stuurt wanneer hij de pagina van de betreffende site probeert te openen.

1.1.7. is een uniek netwerkadres van een knooppunt op een IP-gebaseerd computernetwerk.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Het gebruik van de site door de gebruiker betekent acceptatie van dit privacybeleid en de voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het Privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de site.

2.3 Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze site. Het sitebeheer heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de gebruiker op de links op deze site kan klikken.

2.4. Het sitebeheer controleert niet de juistheid van persoonlijke gegevens die door de gebruiker van de site worden verstrekt.

3. ONDERWERP VAN PRIVACYBELEID

3.1. Dit privacybeleid legt de verplichtingen van de sitebeheer vast voor de opzettelijke niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt voor verschillende verzoeken van de sitebeheerder (bijvoorbeeld bij het registreren op de site, het plaatsen van een bestelling, het abonneren op meldingen, enz.).

3.2. De persoonlijke gegevens die voor verwerking onder dit Privacybeleid zijn toegestaan, worden door de Gebruiker verstrekt door speciale formulieren op de Site in te vullen en bevatten meestal de volgende informatie:

3.2.1. achternaam, naam, familienaam van de gebruiker;

3.2.2. Telefoonnummer van de gebruiker;

3.2.3. e-mailadres (e-mail);

3.2.4. woonplaats van de gebruiker en andere gegevens.

3.3. De site-administratie neemt ook inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen, die automatisch worden verzonden tijdens het bezoek aan de sitepagina's:

IP-adres;
informatie uit cookies;
informatie over de browser (of een ander programma dat toegang verschaft tot de site);
toegangstijd;
bezochte paginadressen;
Verwijzer (adres van de vorige pagina), enz.

3.3.1. Als u cookies uitschakelt, kan dit ertoe leiden dat u de site niet kunt openen.

3.3.2. De site verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen, om de juistheid van de operaties te controleren.

3.4. Alle andere persoonlijke gegevens die hierboven niet zijn vermeld (aankoopgeschiedenis, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) Mogen niet opzettelijk worden bekendgemaakt, behalve zoals bepaald in de clausules. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

4. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE

4.1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de sitebeheerder worden gebruikt om:

4.1.1. Identificatie van de gebruiker die op de site is geregistreerd voor het plaatsen van een bestelling en (of) het aangaan van een overeenkomst.

4.1.2. De gebruiker toegang verlenen tot gepersonaliseerde bronnen van de site.
4.1.3. Het opzetten van een terugkoppeling naar de gebruiker, met inbegrip van meldingen, verzoeken om het gebruik van de site, het verrichten van diensten, de verwerking van de aanvragen en orders van de gebruiker.

4.1.4. Bepaal de locatie van de gebruiker om de veiligheid te garanderen, fraude te voorkomen.

4.1.5. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt.

4.1.6. Maak een account om aankopen te doen, als de gebruiker ermee heeft ingestemd om een ​​account aan te maken.

4.1.7. Meldingen van de site Gebruiker over de status van de bestelling.

4.1.8. Verwerking en ontvangst van de betaling, de bevestiging van de belasting of fiscale voordelen, tegen de betaling van de aanspraak op een kredietlijn van de gebruiker.

4.1.9. De gebruiker voorzien van effectieve klant- en technische ondersteuning in geval van problemen in verband met het gebruik van de site.

4.1.10. Het verstrekken van een gebruiker met zijn of haar toestemming, product updates, speciale aanbiedingen, prijsinformatie, nieuwsbrieven en andere informatie van de naam van de site of de naam van een site partner.

4.1.11. Implementatie van promotionele activiteiten met toestemming van de gebruiker.

4.1.12. De gebruiker toegang verlenen tot sites van derden of services van partners van deze site om hun aanbiedingen, updates of services te ontvangen.

5. METHODEN EN VOORWAARDEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. Verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt uitgevoerd zonder beperking worden uitgevoerd, met alle rechtsmiddelen, met inbegrip van de informatiesystemen van persoonlijke gegevens met behulp van automatisering gereedschap of zonder het gebruik van dergelijke fondsen.

5.2. U stemt ermee in dat de Site Administration heeft het recht om persoonlijke gegevens aan derden, zoals koeriersdiensten, post organisaties, telecommunicatie-exploitanten, over te dragen uitsluitend met het oog op de wensen van de gebruiker te voldoen, versierde de site, onder het Verdrag van het openbaar bod.

5.3. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen alleen worden overgedragen aan de bevoegde overheidsinstanties op de gronden en op de manier die is vastgelegd in de huidige wetgeving.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Gebruiker stemt ermee in:

6.1.1. Geef nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de site.

6.1.2. Update of vul de informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van wijziging van deze informatie.

6.1.3. Neem maatregelen om de toegang tot hun vertrouwelijke gegevens te beschermen die op de site zijn opgeslagen.

6.2. De sitebeheerder verbindt zich ertoe:

6.2.1. Gebruik de verkregen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in clausule 4 van dit privacybeleid.

6.2.2. Geen persoonlijke gegevens van de gebruiker vrijgeven, behalve p. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

6.2.3. Voor de uitvoering van het blokkeren van persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende gebruiker, omdat het beroep of verzoek van de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of bevoegd orgaan voor de bescherming van de rechten van de proefpersonen van persoonsgegevens voor de inspectie periode, in geval van herkenning van valse persoonsgegevens of wangedrag.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1. Het sitebeheer is verantwoordelijk voor de weloverwogen openbaarmaking van persoonlijke gegevens van de gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, tenzij anders is bepaald. 5.2., 5.3. en 7.2. van dit privacybeleid.

7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, is de sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.2.1. Werd openbaar domein vóór het verlies of de bekendmaking ervan.

7.2.2. Het werd van een derde partij ontvangen voordat het werd ontvangen door de site-administratie.

7.2.3. Het werd verkregen door derden door ongeoorloofde toegang tot de sitebestanden.

7.2.4. Het werd bekendgemaakt met toestemming van de gebruiker.

7.3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de wettigheid, correctheid en waarachtigheid van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. GESCHILLENBESLECHTING

8.1. Alvorens zich tot de rechtbank te wenden voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker van de website en de beheerder van de website, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor een vrijwillige regeling van het geschil).

8.2 De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de claim, stelt de eiser schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de claim.

8.3. Als de overeenkomst niet wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechterlijke autoriteit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.4. De huidige wetgeving is van toepassing op dit Privacybeleid en de relatie tussen de Gebruiker en de Sitebeheer.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het websitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder de toestemming van de gebruiker.

9.2. Een nieuw Privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de Site wordt geplaatst, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van het Privacybeleid.

TOP