Servicevoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere personen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze Voorwaarden te houden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u geen toegang tot de Service.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door deze site.

Deze site heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de acties van websites of services van derden. U erkent en stemt ermee in dat deze site niet, direct of indirect, verantwoordelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt of geassocieerd met het gebruik of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten. beschikbaar op dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het overtreden van de Voorwaarden.

Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden, die naar hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen over eigendom, afwijzing van garanties, vrijstelling van aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid.

Toepasselijke wetgeving

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, ongeacht eventuele conflictregels.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die tussen ons kunnen worden gesloten met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als de herziening van belang is, proberen we dit uiterlijk 15 dagen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden bekend te maken. Wat een significante verandering is, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of te gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in zich aan de herziene voorwaarden te houden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stopt u met het gebruik van de service.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.

TOP